+420 770 197 402

Web o výcviku psů: Zvýšení konverzního poměru o 36,51 %

Jedná se o web, který je zaměřen na techniky k výchově psů. Web nabízí webináře a prodává vlastní knihu, v rámci níž radí, jak mít doma spokojeného psa.

Jak testování probíhalo?

A/B test byl spuštěn na 8 dní v rámci zkušebního tarifu zdarma. Cílem testu bylo porovnat konverzní poměr registrací s variantou bez notifikací a s notifikacemi. 

Při testování byly spuštěny 3 typy notifikací. Konkrétně se jednalo o Poslední události - objednávky, Aktuální návštěvníci a Souhrnné statistiky návštěvnosti.

Výsledky testování

Výsledky A/B testu?

  • Konverzní poměr se zvýšil o 36,51 %.

Notifikuj: Výsledky A/B testu
Notifikuj: Výsledky A/B testu

Prodejní stránce s e-knihou se podařilo zvýšit konverzní poměr téměř o 1,0 %. To je skvělý výsledek a zároveň důkaz, že Notifikuj není pouze pro e-shopy. Efekt sociálního důkazu funguje na všech webech, na kterých je žádoucí, aby návštěvník udělal požadovanou akci. 

Notifikuj: Výsledky A/B testu

Ať už je to registrace nebo nákup, sociální důkaz funguje a služba zprostředkující prodej na internetu je toho zářným důkazem. 

Z důvodu chybějícího NDA neuvádíme konkrétní URL adresu.

Vyzkoušejte notifikace i vy

Notifikace mají bez pochyby vliv na nákupní chování lidí.
Jak velký a významný ten přínos je a může být přímo pro váš e-shop, to je otázka. 5, 10 nebo 24 %? Můžete hádat nebo to jednoduše zjistit a ověřit přes reálný A/B test.

Rádi vám pomůžeme jak s nastavením kampaně, tak s nastavením A/B testu.

Spustíte do 5 minut • Snadno a bez programování

Notifikace objednávek, registrací a návštěv