+420 770 197 402

Cookies používáné nástrojem Notifikuj v původní verzi podporované do 31.12.2021

Nástroj Notifikuj v původní verzi pracoval s několika typy cookies, jejichž seznam naleznete zde. Pokud i nadále využívá uživatel této staré verze Notifikuj, je povinnen zajistit souhlas návštěvníků svých webových stránek s níže uvedenými cookies. Provozovatel nástroje Notifikuj nenese žádnou odpovědnost, pokud nejsou požadované souhlasy obstarány. 

Cookies nástroje Notifikuj v původní verzi:

Název Klíče

notifikujDisabled

<uuid návštěvníka stránky>

notifikujForm

NotifyLastOwnNotify_<id kampaně>

NotifyLastRegistration

NotifyLastOrder

OwnNotify_<id kampaně>_<id top nabídky>

Typ

funkční

marketingové

marketingové

marketingové

marketingové

marketingové

marketingové

Důvod zpracování

Zajišťuje, aby po vypnutí notifikací uživatelem zůstaly tyto notifikace vpnuté i při jeho další návštěvě.

Slouží jako jedinečný identifikátor návštěvníka stránky a je využíváno při jeho opětovném vrácení se na stránky.

Získání dat pro notifikace typu Poslední registrace a Poslední objednávky (např. jméno, město).

Slouží pro zamezení zobrazování duplictních  notifikací typu TOP nabídka

Slouží pro zamezení duplictních notifikací typu Poslední registrace.

Slouží pro zamezení duplictních notifikací typu Poslední objednávka.

Slouží pro zobrazovaní notifikace typu TOP nabídka ve správném pořadí.

Životnost

12 měsíců

45 dní

12 měsíců

12 měsíců

12 měsíců

12 měsíců

12 měsíců

Pokud používáte A/B testy nastavené v aplikaci Notifikuj, aplikace dále pracuje s těmito cookies:

Název Cookie

abNotificationShown_<id a/b testu>_<id kampaně>

Typ

analytické

Důvod zpracování

Zajišťuje, správné fungování A/B testů a ukládá informace o počtu zobrazených notifikací pro konkrétního návštěvníka.

Životnost

12 měsíců

Zodpovědnost za získání souhlasu od návštěvníka stránky:

Povinností každého uživatele nástroje Notifikuj v této původní verzi je zajistit souhlas návštěvníků svých stránek se všemi výše uvedenými cookies, pro které je tento souhlas dle novely zákona o elektronické komunikaci, platné od 1.1.2022, vyžadován. Provozovatel nástroje Notifikuj nenese žádnou zodpovědnost za nerespektování těchto pokynů.