Jak novela zákona o elektronických komunikacích ovlivní Notifikuj v roce 2022

Dne 1.1.2022 vejde v platnost novela zákona o elektronických komunikacích, která zásadním způsobem upravuje práci s cookies na webových stránkách. Nutno dodat, že podle našich informací tímto vlastně jen ČR dohání již platnou legislativu v rámci EU.

Rád bych Vás proto touto cestou informoval, že jsme v Notifikuj zavedli taková opatření, abyste  Vy nemuseli téměř nic řešit a mohli dále a především pohodlně využívat notifikací na svých webech ke zvyšování konverzního poměru.

Konkrétně jsme pro standardní nastavení Notifikuj odstranili veškerá cookies, pro která by bylo potřeba získání souhlasu návštěvníka stránky. Nově používáme pouze jedno funkční cookies, pro které není potřeba souhlasu návštěvníka stránky. Díky tomuto cookies si vlastně může uživatel skrýt notifikace použitím křížku. Bez této cookies bychom nevěděli, že mu je nemáme ukazovat.

Dále bych Vás rád informoval o dopadu novely zákona na A/B testování, které bohužel podle našich dosavadních informací nespadá pod funkční cookies, ale analytické.

Pokud již používáte nebo se rozhodnete pro využití A/B testů přímo v nástroji Notifikuj, vztahují se na Vás pravidla pro analytická cookies, ke kterým je nutný souhlas návštěvníka webu. Bez jeho souhlasu mu nesmí být notifikace zobrazeny. Toto omezení se týká pouze A/B testů. Tedy pokud A/B test nepoužijete, není třeba nic řešit. 

Na druhou stranu, A/B testy se spouští v 99% pouze na velmi omezenou dobu (např. 14 dní), zvažte tedy, zda-li je třeba vůbec souhlas řešit. Správně právně by se samozřejmě mělo.

Více informací o cookies naleznete zde: https://notifikuj.cz/cookies

Drobné změny byly přeci jen třeba i v Notifikuj.

Přizpůsobením se novele zákona jsme museli upravit kreditový systém našich tarifů. Nově každý kredit odpovídá jedné návštěvě Vašeho webu. 

Nemusíte se však obávat, toto rozhodnutí nebude mít žádný vliv na cenu Vašeho tarifu. Počet kreditů jsme výrazně navýšili a to na pěti  násobek původní hodnoty, což je více než odpovídá průměrnému počtu návštěv jednoho unikátního návštěvníka. To nám z dlouhodobých statistik vychází na 4,3. 

Tento koeficient (4,3) je nadále také využit v případě notifikace počtu návštěv.

Pokud by se Vám tato úprava v notifikacích nelíbila, je možné samozřejmě dál provozovat Notifikuj v původním režimu, viz. informace na stránce výše.

Navíc je počet notifikací, které můžete na webu zobrazit stále neomezený. 

Tyto změny plánujeme implementovat do konce tohoto roku. Identifikátorem, že u Vašeho účtu již došlo k aplikaci změn, bude zvýšení počtu kreditů na 5 násobek aktuální hodnoty.

Pokud používáte pro párování posledních událostí náš konverzní kód, bude potřeba drobné úpravy dle tohoto návodu: https://napoveda.notifikuj.cz/reseni-pri-potizich/konverzni-kod

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů