+420 770 197 402

Cookies používáné nástrojem Notifikuj

Nástroj Notifikuj v základním režimu (tzn. v režimu Notifikuj v režimu GDPR-ready Pixel script, který je popsán níže) používá pouze funkčních cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky. Pro tento typ cookies není požadováno žádného souhlasu návštěvníka webové stránky. 

Cookies nástroje Notifikuj:

Název Cookie

notifikujDisabled

Typ

funkční

Důvod zpracování

Zajišťuje, aby po vypnutí notifikací uživatelem zůstaly tyto notifikace vpnuté i při jeho další návštěvě.

Životnost

12 měsíců

Nástroj Notifikuj dále pracuje s localstorage items a to následujícím způsobem:

Název Klíče

notifikujForm

NotifyLastOwnNotify_<id kampaně>

NotifyLastRegistration

NotifyLastOrder

OwnNotify_<id kampaně>_<id top nabídky>

Hodnota

data z naposledy odeslaného formuláře

čas poslední stažené notifikace

ID posledně zobrazené notifikace

ID posledně zobrazené notifikace

pořadí top nabídky

Důvod zpracování

Data nejsou aplikací Notifikuj uchovávána. Data slouží pouze pro získání křestního jména a města z formuláře.

Slouží pro zamezení zobrazování duplictních  notifikací typu TOP nabídka

Slouží pro zamezení duplictních notifikací typu Poslední registrace.

Slouží pro zamezení duplictních notifikací typu Poslední objednávka.

Slouží pro zobrazovaní notifikace typu TOP nabídka ve správném pořadí.

Cookies Notifikuj v rěžimu A/B testu:

Pokud se rozhodnete pro spuštění A/B testů v nástroji Notifikuj, budou nad rámec výše uvedených cookies ukládána také analytická cookies, pro které je nutný souhlas návštěvníka webových stránek. Provozovatel webových stránek je tak v tomto případě povinen požádat návštěvníka o souhlas se analytickými cookies a pokud tento souhlas nebude přidělen, tak návštěvníkovi nesmí notifikace Notifikuj v režimu A/B testu zobrazit. Pokud uživatel tento potřebný souhlas nezíská a přesto notifikuje nástroje Notifikuj na svém webu zobrazí, nenese provozovatel nástroje Notifikuj za toto chování žádnou zodpovědnost.

Návod, jak získat souhlas a analytickými či marketingovými cookies naleznete zde: Jak pomocí Google Tag Manageru (GTM) získat souhlas návštěvníka se zpracováním cookies?

Název Cookie

<uuid uživatele>

abNotificationShown_<id a/b testu>_<id kampaně>

Typ

analytické

analytické

Důvod zpracování

Zajišťuje, správné fungování A/B testů a ukládá informaci o tom, do které skupiny A/B testu návštěvník spadá.

Zajišťuje, správné fungování A/B testů a ukládá informace o počtu zobrazených notifikací pro konkrétního návštěvníka.

Životnost

12 měsíců

12 měsíců

Nástroj Notifikuj lze používat ve 3 variantách:

Notifikuj v režimu GDPR-ready Pixel script - výchozí režim od 1.1.2022:

V tomto režimu není potřeba žádné akce od uživatele nástroje Notifikuj a není potřeba žádného souhlasu návštěvníka webu se zpracováním cookies. Nástroj pracuje pouze s funkčnímu cookies, pro které není vyžadován souhlas návštěvníka stránky. Uživatel však nesmí mít spuštěné žádné A/B testy v nástroji Notifikuj. Pokud A/B testy uživatel spustí, je jeho povinností získat souhlas od návštěvníků stránek s analytickými cookies. 

Notifikuj v režimu GDPR-ready Pixel script se zablokováním A/B testů:

V tomto režimu není možné spustit A/B test na stránce a to ani v případě, kdy dojde k jejich aktivaci přímo v nástroji Notifikuj. V tomto případě Notifikuj splňuje režim funkčních cookies a není třeba žádného souhlasu návštěvníka stránky.

Návod, jak si tuto variantu nastavit naleznete zde: Jak nastavit GDPR-ready Pixel script se zablokováním A/B testů?

Notifikuj v původní verzi před 1.1.2022:

V tomto režimu musí uživatel nástroje Notifikuj zajistit souhlas návštěvníka stránky s analytickými cookies. Pokud není tento souhlas udělen, nesmí dojít k zobrazení notifikací. V případě, že se uživatel v tomto režimu rozhodne pro spuštění A/B testů, je povinen získat od návštěvníka stránky dále souhlas se zpracováním analytických cookies. Seznam používáných cookies pro původní verzi Notifikuj naleznete zde: https://notifikuj.cz/cookies-puvodni-verze/

Zodpovědnost za získání souhlasu od návštěvníka stránky:

Povinností každého uživatele je zajistit souhlas návštěvníků stránek dle pokynů pro příslužný režim Notifikuj, který využívá. Uživatelé nerespektující pokyny výše tak jednají dle vlastního uvážení a provozovatel nástroje Notifikuj za toto chování nenese žádnou zodpovědnost.